Konttuuret Oy:n tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Konttuuret Oy / Viestintätoimisto Konttuuri
2163836-1
Harjutie 14 F
03100 Nummela

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anni Laitinen, anni.laitinen@konttuuret.fi, 040 594 5014

3 Rekisterin nimi

Konttuuret Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Konttuuret Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Konttuuret Oy:n ajankohtaisista asioista, tuotteista tai palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteisöasiakkaiden osalta henkilön edustama organisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on antanut yhteystietonsa

 • asiakassuhteen syntyessä tai
 • verkkosivuston lomakkeella
 • MyCashflow-verkkokaupassa.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä oleva henkilö voi milloin tahansa

 • tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
 • pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.
 • pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • peruuttaa suostumuksen, jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen.
 • vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelun, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Konttuuret Oy vastaa kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin yhteydenottoihin.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Konttuuret Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: https://mailchimp.com/about/security/

Konttuuret Oy:n verkkosivustojen käyttäjäseurannassa käytetään yhdysvaltalaista Google Analytics -ohjelmistoa. Sivustojen käyttöä koskevat tiedot välitetään Googlen palvelimille. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Verkkosivustojen käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja Google Analytics -ohjelman tietoturvasta: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi

10 Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Uutiskirjeen vastaanottajaksi rekisteröitynyt pääsee poistamaan itse tietonsa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.  Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsittelevät Konttuuret Oy:n työntekijät sekä yrityksen kirjanpitoa hoitava tilitoimisto. Sähköpostiosoitteita säilytetään MailChimp-palvelussa ja tilaustietoja MyCashflow-verkkokaupassa. Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina.

Konttuuret Oy:n palvelin ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, ja ne säilytetään lukitussa tilassa.

Lue lisää evästeiden käytöstä

Facebook
INSTAGRAM